Łączy nas Tradycja

Polskie muzea na wolnym powietrzu, podobnie jak inne muzea integrują się poprzez stowarzyszenia. Dnia 6 marca 1998 r. odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 40 osób reprezentujących muzea. Podjęto uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.
Dowiedz się więcej
Skansen w Radomiu

Aktualności