Kontakt ze Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce

Zarząd:

  • Prezes – Zbigniew Skuza – Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, ul. Szydłowiecka 30, 26 – 600 Radom;  zbyszek.skuza63@gmail.com; +48 603 887 168,
  • Wiceprezes – Piotr Rzeszotarski Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64 09 – 200 Sierpc p.rzeszotarski@mwmskansen.pl 24 275 28 83, kom. +48 600 357 862 
  • Wiceprezes – Marcin Krowiak – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ul. Rybickiego 3, 68-500 Sanok; , marcinkrowiak@onet.pl; +48 691 845 441
  • Sekretarz – Adriana Garbatowska – Wielkopolski Park Etnograficzny, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra; ada.garbatowska@wp.pl; +48 660 722 772
  • Skarbnik – Ziemowit Niedźwiecki Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica ul. Browarna 7 64 – 920 Piła ziemowit1971@gmail.com , zniedzwiecki@muzeum.pila.pl +48 602 159 808, + 48 607 079 945 
  • Członek – Mariusz Przybyła  Muzeum Regionalne w Wolsztynie  ul. 5 stycznia 34 64 – 200 Wolsztyn; bula63@poczta.onet.pl; +48 695 186 413
  • Członek – Ewa Tyczyńska – Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu,  ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 19, 87-100 Toruń; ewatycz@o2.pl; +48 566 228 091

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Marta Romanow-Kujawa – Wielkopolski Parek Etnograficzny, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra; kujawa.marta@wp.pl; +48 614 275 010,
  • Członek – Jerzy Adamczewski; Muzeum Regionalne w Wolsztynie, 5 Stycznia 34, 64-200 Wolsztyn; jerzada@poczta.onet.pl; +48 606 224 770
  • Członek – Małgorzata Fryza – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra; małgorzata.fryza@wp.pl +48 608 110 147

Dane organizacyjne

Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruń
Numer konta: 80 1020 4317 0000 5102 0530 2361

REGON 870635822

NIP 9561993718

KRS 0000044242

Adres do korespondencji

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
ul. Szydłowiecka 30
26-600 Radom

Logo do pobrania