Kontakt ze Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce

Zarząd:

  • Prezes – Jarosław Gałęza – Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole; jaroslaw.galeza@muzeumwsiopolskiej.pl; +48608227177,
  • Wiceprezes –  Urszula Kuczyńska – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, ul. Zamkowa 25, 18-414 Nowogród;  ukuczynska@op.pl; +48862175562
  • Wiceprezes – Artur Gaweł – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków; , a.gawel@skansen.bialystok.pl; +48502105456
  • Sekretarz – Adriana Garbatowska – Wielkopolski Park Etnograficzny, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra; ada.garbatowska@wp.pl; +48660722772
  • Skarbnik – Wojciech Dragan – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa; dragany@tlen.pl;  +48662128189
  • Członek – Małgorzata Imiołek – Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach;  ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce; mimiolek@mwk.com.pl; +48660318455
  • Członek – Ewa Tyczyńska – Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu,  ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 19, 87-100 Toruń; ewatycz@o2.pl; +48566228091

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Marta Romanow-Kujawa – Wielkopolski Parek Etnograficzny, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra; kujawa.marta@wp.pl; +48614275010,
  • Członek – Jerzy Adamczewski; Muzeum Regionalne w Wolsztynie, 5 Stycznia 34, 64-200 Wolsztyn; jerzada@poczta.onet.pl; +48606224770
  • Członek – Marek Krężałek – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra; marek.krezalek@lednicamuzeum.pl; +48502552522

Dane organizacyjne

Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruń
Numer konta: 12 1160 2202 0000 0000 5530 4847

REGON 870635822

NIP 9561993718

KRS 0000044242

Adres do korespondencji

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole

Logo do pobrania